Scandic Crown, Göteborg

Avancerad kurs i implantatprotetik

• Att öka kunskapen i att planera och genomföra implantatbehandlingar med god prognos.
• Att få tips och råd om hur man hanterar implantatprotetiska komplikationer.
• Att öka kunskapen om hur man på lämpligt sätt följer upp sin implantatbehandling.

MÅLGRUPP
Tandläkare med erfarenhet av implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
2-dagars föreläsningsform.

KURSINNEHÅLL
• Extrahera och välja implantat eller spara och utföra konventionell protetik?
• Terapiplanering. Hur kontrollerar vi behandlingen för att få ett förutsägbart resultat?
• Hur lägger man upp förbehandlingen? När skall man extrahera?
• Patientinformation: Hur informerar vi för att patienten skall ha realistiska förväntningar? Vilka krav kan vi ställa på patienten?
• Skall vi arbeta med distanser eller inte?
• Materialval vid implantatprotetik.
• Komplikationer vid implantatbehandlingar? Hur stora är riskerna och vad skall vi göra?
• Kopplade konstruktioner-tandimplantat.
• Uppföljning: Hur ofta och vad skall man kontrollera?
• Straumann Dental Implant System.

KURSAVGIFT
SEK 9 500 ekl moms.
SEK 11 875 inkl moms.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.

Kursmaterial, luncher och enngemensam kursmiddag ingår.Alla kurser från
Straumann

  • 04 apr - 05 apr   2019
  • Specialist Oral Protetik Carl-Fredrik Arnelund Per Häger
  • Straumann