Spårvagnshallarna Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Avancerad kurs i implantatprotetik – Att bemästra implantatbehandling i den estetiska zonen

Implantatbehandling i den estetiska zonen kan i många fall vara besvärlig och bjuder på många utmaningar som skall hanteras. Slutresultatet kan ibland verka oförutsägbart och leda till frustration hos både behandlare och patient.
Deltagarna ges genom denna kurs möjlighet att lära sig identifiera utmanande estetiska fall, riskguppera vilka fall som kan hanteras med relativt enkla tekniker och vilka som kräver komplexa behandlingar i flera steg. Kursgivarna delar med sig av sina tekniker och erfarenheter vid behandling av sådana fall.

MÅLSÄTTNING
Efter avslutad kurs kommer deltagaren kunnaplanera, genomföra och förutspå protetisk rehabilitering av implantat i den estetiska zonen.

MÅLGRUPP
Tandläkare med erfarenhet av implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
Kursen kommer att delas upp i föreläsningar och live demonstration där deltagarna får se praktiska delmoment på fantommodell och ställa frågor.

KURSINNEHÅLL

 • Patientselektion och riskbedömning.
 • Anamnes och terapiplan.
 • Timing av extraktion.
 • Extraktion och dess följder.
 • Temporära ersättningar innan implantatbehandling.
 • Estetisk och funktionell utvärdering.
 • Kirurgiska förutsättningar CBCT, guidad kirurgi.
 • Distansoperation och tekniker.
 • Materialval.
 • Framställning av provisorium på implantat.
 • Mjukvävnadshantering kring implantat.
 • Återkoppling och utvärdering.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

 • 01 okt - 02 okt   2020
 • Arman Ameri, Övertandläkare, Specialist i Oral Protetik Melvin Sohrabi, Specialist Oral Protetik
 • Straumann