Stockholm, Tändstickspalatset

Bära eller brista – vägar till säkrare protetik

Kursen behandlar basala principer som är giltiga för all protetisk behandling, såval som på den redan utförda protetiken. Principerna är också giltiga för bettvård. Dagens patienter har många olika ocklusala material som nöts mot varandra i varierande grad och bettet hamnar lätt i otakt. Bettets funktion behöver därför ses över kontinuerligt, speciellt i det försvagade bettet.

  • Varför uppstår frakturer av tänder och konstruktioner och varför lossnar broar?
  • Vilka krafter råder i munnen, vilka är de riskfyllda och hur kan vi styra kraftriktningen till att bli gynnsam för tänder och cementlås?
  • Protetisk rehabilitering steg för steg
  • Djupa, öppna, pre- och postnormala bett – hur fungerar protetik i olika bettyper?
  • Protetisk profylax – ett sätt att minska risken för protetiska komplikationer.

Föreläsare

Annika Torbjörner, övertandläkare och Bo Fransson, specialisttandläkare, båda från Karlstad.

Så säger kursdeltagare

”Så mycket tänkvärt som inte fått något utrymme under universitetsstudierna! Ni borde verkligen få göra ett gästspel på alla universitet och så ett frö hur man ska tänka..! Som kronan på verket fick man med sig en riktigt bra lärobok!”

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och tandteknikerAlla kurser från
STF

  • 28 okt - 29 okt   2019
  • Annika Torbjörner, övertandläkare och Bo Fransson, specialisttandläkare, båda från Karlstad.
  • Sveriges Tandläkarförbund