Stockholm, Tändstickspalatset

Bära eller brista – vägar till säkrare protetik

Alla vill vi att protetiska behandlingar ska få en lång funktionstid. Det är inte alltid lätt när bettet är ”sönderborrat” och flera tänder saknas. Idag används dessutom många olika ocklusalamaterial som slits mot varandra i varierande grad. Bettet hamnar då lätt i otakt och vi behöverbevaka bettets utveckling så att rätt tänder tar belastningen.På denna kurs presenteras vägar och verktyg för en säkrare protetik, illustrerat med ett stortantal kliniska patientfall.

Kursplan 

  • Varför uppstår frakturer av tänder och konstruktioner och varför lossnar broar?
  • Vilka krafter råder i bettet under funktion och vilka är de riskfyllda?
  • Det djupa bettets problematik
  • Vägar till en gynnsam terapeutisk ocklusion och funktion – behandling steg för steg
  • Protetisk profylax – ett sätt att minska risken för protetiska komplikationer


Alla kurser från
STF

  • 03 dec - 04 dec   2020
  • Bo Fransson, specialisttandläkare och Annika Torbjörner, övertandläkare
  • Sveriges Tandläkarförbund