Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

Bära eller brista – vägar till säkrare protetik

Alla vill vi att våra protetiska behandlingar ska få en så lång funktionstid som möjligt. Det är inte alltid lätt när bettet är ”sönderborrat” och flera tänder saknas. Idag används dessutom många olika ocklusala material som slits mot varandra i varierande takt. Bettet hamnar lätt i otakt och det är inte lätt att bevaka bettets utveckling så att rätt tänder tar belastningen. På denna kurs presenteras ett behandlingskoncept för en säkrare protetik, illustrerat med ett stort antal kliniska patientfall.

Kursplan

  • Vilka krafter råder i bettet under funktion och vilka är de riskfyllda?
  • Det djupa bettets problematik
  • Nycklar till en gynnsam terapeutisk ocklusion och funktion
  • Att skapa protetiska konstruktioner med gynnsam kraftriktning – steg för steg
  • Protetisk profylax – ett sätt att minska risken för protetiska komplikationer


Alla kurser från
STF

  • 21 apr - 22 apr   2022
  • Annika Torbjörner, övertandläkare, Karlstad
  • Sveriges Tandläkarförbund