Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Barn- och ungdomstandvård för tandvårdsteamet

Vi vill fördjupa tandvårdsteamets kunskap inom barn- och ungdomstandvården. Samtidigt vill vi stimulera till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare/kollegor. Ett visat stort intresse från våra tandläkarkollegor gör att vi nu anpassar kursen för hela tandvårdsteamet.

Förskolebarnet 
Barnets utveckling
Barnets rättigheter
Psykologiskt omhändertagande i barntandvården
Barnet som patient – smärtkontroll
Tand- och bettutveckling
Undersökningstekniker
Kariesprevention
Trauma mot primära tänder

Skolbarnet
Första permanenta molaren
Riskbedömning
Bitewingbildens roll i kariesdiagnostiken
Trauma mot permanenta tänder
Mineraliseringsstörningar

Tonåringen
Hur fort utvecklas karies?
Kariesprevention. Fluorens roll
Bemötande/psykologiskt omhändertagande
Ätstörningar
Funktionshinder

Föreläsare

Ingegerd Mejare, Professor emeritus, Stockholm

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare, tandhygienister och tandsköterskorAlla kurser från
STF

  • 19 sep - 20 sep   2019
  • Ingegerd Mejare, Professor emeritus, Stockholm 
  • Sveriges Tandläkarförbund