Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Barn- och ungdomstandvård för tandvårdsteamet

Vi vill fördjupa tandvårdsteamets kunskap inom barn- och ungdomstandvården. Samtidigt vill vi stimulera till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare/kollegor.

Kursplan

Förskolebarnet
Barnets utveckling
Barnets rättigheter
Psykologiskt omhändertagande i barntandvården
Barnet som patient – smärtkontroll
Tand- och bettutveckling
Undersökningstekniker
Kariesprevention
Trauma mot primära tänder

Skolbarnet
Första permanenta molaren
Riskbedömning
Bitewingbildens roll i kariesdiagnostiken
Trauma mot permanenta tänder
Mineraliseringsstörningar

Tonåringen
Hur fort utvecklas karies?
Kariesprevention. Fluorens roll
Bemötande/psykologiskt omhändertagande
Ätstörningar
FunktionshinderAlla kurser från
STF

  • 28 maj - 29 maj   2020
  • Ingegerd Mejare, Professor emeritus, Stockholm
  • Sveriges Tandläkarförbund