Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Barn- och ungdomstandvård för tandvårdsteamet

Genom den här kursen fördjupas tandvårdsteamets kunskap inom barn- och ungdomstandvård. Kursdeltagarna kommer att få med sig stimulerande diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare och kollegor.

 

Förskolebarnet 

 • Barnets utveckling
 • Barnets rättigheter
 • Psykologiskt omhändertagande i barntandvården
 • Barnet som patient – smärtkontroll
 • Tand- och bettutveckling
 • Undersökningstekniker
 • Kariesprevention
 • Trauma mot primära tänder

Skolbarnet

 • Första permanenta molaren
 • Riskbedömning
 • Bitewingbildens roll i kariesdiagnostiken


Alla kurser från
STF

 • 21 apr - 22 apr   2022
 • Ingegerd Mejàre, professor emerita, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund