Stockholm

Barnet som patient i privattandvården

Kursen belyser hur vi inom allmäntandvården tar hand om våra barnpatienter på ett kostnadseffektivt, stimulerande och rationellt sätt från första undersökningen vidare till terapiplanering och eventuell behandling. Helt enkelt hur barntandvård kan bedrivas på bästa effektiva omhändertagandenivå och hur detta redovisas i landstingets remiss- och debiteringssystem Libretto

Kursinnehåll

  • Vid vilka åldrar bör vi träffa våra barnpatienter och vad är det vi skall titta på?
  • Hur bemöter och behandlar vi barn och ungdomar i olika åldrar?
  • Vad och när skall vi remittera och hur görs detta?
  • Redovisning i landstingets remiss- och debiteringssystem Libretto

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 10 apr 2019
  • Ann-Christin Grevér pedodontist, Stockholm, Linda Rosén pedodontist, odont. dr, Stockholm och Stina Ekström pedodontist, Stockholm
  • Praktikertjänst