Stockholm

Baskurs i kirurgi och protetik med Neodent Grand Morse

2-dagarskurs med sessioner som kombinerar teori, protetik och kirurgi. Praktiskt arbete på modell och griskäkar.

Med mer än 25 års erfarenhet har vi nu ett implantatsystem för alla behov. Hög primärstabilitet för direktbelastning, säker Morse-koppling och en protetisk plattform med en bred digital portfölj!

MÅLSÄTTNING
Kursen ska ge deltagarna kännedom och kunskap om grundläggande principer för kirurgisk och protetisk behandling med NEODENT® GRAND MORSE® IMPLANT SYSTEM och dess filosofi samt ge förutsättning för en kostnadseffektiv behandling som gynnar både patient och klinik. Under kursens gång kommer vi att gå igenom Neodent Conventional Concept samt Rapid Concept.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till tandläkare med viss erfarenhet från implantatbehandling

KURSINNEHÅLL

 • Patientselektion
 • Terapiplanering
 • Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling
 • Bedömning av benkvalitet/volym
 • Osseointegrering – grundprinciper
 • Hård- och mjukvävnadsinläkning
 • Implantat kirurg i- steg-för-steg
 • Implantatprotetik – steg-för-steg
 • Protetisk behandlingsgång

 

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart. Alla kurser från
Straumann

 • 25 nov - 26 nov   2021
 • Melvin Sohrabi, Specialist i Oral Protetik Elias Messo, Specialist Käkkirurgi
 • Straumann