Elite Hotel Marina Tower , Nacka

Behandlingsalternativ för mer avancerade kliniska implantatfall

Kursen vänder sig till dig som behandlat patienter  implantatkirurgiskt och/eller protetiskt och nu önskar utöka behandlingsalternativen. Vi fördjupar oss under kursdagarna i följande ämnen:

Kursinnehåll
– Terapiplanering av mer avancerade fall
– Implantatbehandling i estetiska zonen
– Kirurgisk guide – konventionell / virtuellt planerad med NobelClinician
– Vikten av postoperativt omhändertagande
– Temporära lösningar – när/var/hur
– Implantat vid helfall med fast implantatprotetik och overdenture
– Benaugmentation: Bentransplantat /benersättningsmaterial
– Varför inte sinuslift?
– Membran resorberbara / icke resorberbara – när/var/hur
– Mjukvävnadskirurgi
– Behandlingsaspekter vid den lilla tandluckan
– Materialval
– Komplikationer / periimplantit

COURSE DETAILS

  • Course level: Advanced courses
  • Language: Swedish
  • Course duration (days): 2
  • Course fee:
    14 900,00 kr
  • Max. participants: 15

SPEAKERS

Christer Dahlin

Professor i Styrd Vävnadsregeneration och Oral Kirurgi vid Avd för Biomaterialvetenskap, Sahlgrenska Adademin, Göteborgs Universitet. Christer är tillika Övertandläkare vid Käkkirurgiska kliniken, NÄL, Trollhättan. Han har över 25 års erfarenhet av implantatbehandling & benregeneration och anses som en av pionjärerna som utvecklade principen Guided Bone Regeneration. Christer reser regelbundet över hela världen för att föreläsa, bedriva forskning samt undervisa inom dessa ämnesområden. —- Dr Christer Dahlin DDS; Ph.D., Dr Odont Professor in Oral Surgery and Guided Tissue Regeneration at Department of Biomaterials Science, Univerisity of Gothenburg & Department of Oral & Maxillofacial Surgery, NÄL, Medical Centre Hospital, Trollhättan, Sweden. Prof. Dahlin graduated from Univeristy of Gothenburg, Faculty of Odontology in 1984. He is a specialist in Oral & Maxillofacial Surgery. Professor Dahlin has published about 60 original scientific papers and book chapters on bone augmentation and implant-related topics. Prof. Dahlin is considered one of the pioneers in the development of the concept of Guided Bone Regeneration. He frequently travels worldwide to lecture, conduct research and teach on this and implant-related topics.

View more

Robert Nedelcu

Robert tog sin tandläkarexamen 1999 och erhöll 2012 sin specialistkompetens i Oral Protetik vid Karolinska Institutet. Han delar sin tid mellan Karlakliniken, Stockholm och doktorandstudier inom Digital Protetik & Kirurgi vid Uppsala Universitet, avdelningen för Plastik- och Käkkirurgi, Akademiska Sjukhuset. Forskningen är kliniknära och avser utvärdera intraorala scanners i kombination med virtuell planering inom oral protetik och käkkirurgi. Robert har flera års erfaranhet av utbildning av tandläkarstuderande och handledning av blivande specialister. Robert har anlitats som föreläsare och kursgivare internationellt och är medlem av Nobel Biocare Advisory Board. received his DDS from Karolinska Institutet in 1999 and completed a specialization in Oral Prosthetics in 2012. He is a senior clinical consultant in private practice and is undertaking Doctoral research in Digital Dentistry at Uppsala University, Department of Plastic and Maxillofacial Surgery. The topic of the research being clinical evaluation of intraoral scanners,virtual planning and associated CAD/CAM processes. He has experience in training both undergraduates as well as future specialists and lectures frequently for the industry and several educational bodies. Dr Nedelcu is a member of the Nobel Biocare Expert Advisory Board.

View moreAlla kurser från
Nobel Biocare

  • 05 sep - 06 sep   2019
  • Christer Dahlin, Robert Nedelcu
  • Nobel Biocare