Stockholm

Bemötande av hot och våld

Att förstå och bemöta manipulativa, aggressiva och utmanande beteende är tillsammans med förebyggande åtgärder och klara strategier viktiga delar för att minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer. Hur kan vi identifiera specifika risksituationer och hur kan vi planera insatser och samtal för att undvika hotfulla situationer?

Här presenteras aktuell lagstiftning, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter, riskfyllda situationer och strategier för att hantera detta samt rutiner efter en eventuell incident.

Maria Bauer har särskilt specialiserat sig på mötet med svåra klienter/patienter med allvarlig aggressionsproblematik där hot, våld och självskador ingår. Maria har utarbetat ett unikt koncept där teoretisk kunskap och förståelse varvas med praktiska metoder i stressreducerande bemötande och förhållningssätt.

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 26 mar 2019
  • Axel Fors, kriminolog, handledare, Malmö och Maria Bauer,  beteendevetare, författare, Stockholm
  • Praktikertjänst