Göteborg, Hotel Riverton

Bemötande och kommunikation

Insiktsfullt och humoristiskt ger föreläsaren en vägledning i att överbrygga kommunikationshinder som t ex generationsklyftor, kulturella skillnader eller inre barriärer hos oss själva. Kursen ger råd i konsten att rätt bemöta och uppnå god kommunikation. 

 • Se människan. Behovet av att bli synliggjord.
 • Kommunikation över kulturgränser
 • Flykt och krisreaktioner
 • Kultur och barnuppfostran
 • Hur påverkar våra egna värderingar kommunikationen?
 • Varför förstår inte patienten vad jag säger?
 • Om förnuft och känsla i människors beslutsfattande
 • Vikten av att förstå en annan människas värld och verklighet. Är information och kommunikation samma sak?

Föreläsare

Gillis Herlitz, Socialantropolog och etnolog Uppsala

Föreläsaren har lång erfarenhet av arbete i länder med främmande kulturer och har även skrivit böcker om bl a kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelarioner

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal.Alla kurser från
STF

 • 25 okt 2019
 • Gillis Herlitz, Socialantropolog och etnolog Uppsala
 • Sveriges Tandläkarförbund