Stockholm

Besvärliga beteenden och kreativa lösningar

Bemötande och kommunikation står högt på agendan inom vården och därför ägnas denna heldag åt att ge handfast teoretisk och praktisk kunskap runt utmanande situationer och svåra samtal med patienter och deras närstående. Under denna heldag kommer Du att inspireras till nya sätt att hantera olika situationer och beteenden. Du kommer att få insikter i hur du kan stärka Dig själv och andra genom dialog och reflektion.

Exempel innehåll:

  • Kommunikation och etik
  • Kreativ dialog och samtalsmetodik
  • Hur du skapar trygghet och närvarokänsla i möten som präglas av aggressivitet, oro, stress och sorg
  • Personcentrerat förhållningssätt i praktiken
  • Etisk reflektion i vardagen

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 07 mar 2019
  • Angelica Frithiof
  • Praktikertjänst