Halmstad

Bettfunktion – nyckeln till komplett tandvård

Hands-on kurser i flera steg. Bettfunktion med fokus på Centric Relation. Indextagning i Centric Relation. Ansiktsbåge. CR manipulering. Arbete med artikulator. Bettanalys på modell. Bettkorrigering på modell. Bettkorrigering. CR vid protetiska fall.

Kursplan Steg 1:

Förmiddag: Repetition av grundläggande anatomi och funktion som har betydelse för bettsystemet. Begreppet CR, Centric Relation, definieras. Muskelpalpation. Genomgång och träning med ansiktsbåge.
Eftermiddag: Demonstration av CR manipulering. Felkällor och hur man behandlar patienter som inte går att manipulera. Enkel och säker indextagning i CR. Sammanfattning. Under eftermiddagen görs alla moment i behandlingsstol på kliniken.

Kursmål

Mål Steg 1:

  • Att efter genomgången kurs ha god kunskap om referensläget Centric Relation
  • Att ha god kunskap om bettsystemets grundläggande anatomi och funktion
  • Att kunna palpera käkmuskulaturen
  • Att kunna manipulera och verifiera Centric Relation
  • Att kunna arbeta med ansiktsbåge och ta index i Centric Relation

Övrigt

Antal deltagare: Max 8

Anmälan: per mail till education@boandersen.se eller tel. 035-10 11 99, senast 15 april.

Förmiddagens genomgång kommer att vara i föreläsningssal. Efter lunch kommer vi att vara på kliniken på Nygatan 1.

För er som önskar boende rekommenderar vi Scandic Hallandia, tel. 035-295 86 12, mail meeting.hallandia@scandichotels.com

  Logo BoAndersen90hAlla kurser från
Cosmodent

  • 09 maj 2014
  • Tandläkare Bo Andersen med personal
  • Cosmodent och tandläkare Bo Andersen