Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Bettfysiologi för tandsköterskor och tandhygienister

Huvudsyftet med kursen är att ge tandsköterskor och tandhygienister ökade kunskaper inom ämnesområdet bettfysiologi. Tandsköterskor och tandhygienister utgör en viktig resurs i att identifiera patienter med ett potentiellt behandlingsbehov och kan också vara delaktiga i vissa behandlingsmoment och i behandlingsutvärdering.

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är vanligt förekommande.
I modern tandvård utförs många arbetsuppgifter under assistans eller delegering.

Kursplan 

 • Funktionell anatomi
 • Etiologiska faktorer till smärta och käkfunktionsstörningar
 • Orala parafunktioner
 • Screeningfrågor och förenklad klinisk undersökning
 • Symtomatologi
 • Patientfall
 • Behandlingsmetoder
 • Framställning av mjukplastskena


Alla kurser från
STF

 • 07 sep 2020
 • Birgitta Johansson Cahlin, universitetslektor, Göteborg och medarbetare
 • Sveriges Tandläkarförbund