Stockholm, Isodental

Bettskena – när, var, hur?

Det görs fler bettskenor än någonsin. Orientera dig bland alla skenor som finns och berika dig med praktiska kliniska råd. Bli expert på en dag!

 • Diagnostik
 • Naturlig ocklusion och artikulation
 • Muskulära smärttillstånd, bruxism, sömn och stress
 • Vilka skenor finns? Var ska jag placera skenan?
 • Nationella riktlinjer
 • Praktisk träning i bettregistrering på kursdeltagare
 • Demonstration och utlämning av en bettskena till patient
 • Tandteknikerns synpunkter på avtryck, bettregistrering och utformning av skenor


Alla kurser från
STF

 • 21 feb 2020
 • Med dr, övertandläkare, specialist i bettfysiologi Nikolaos Christidis, doktorand, över-tandläkare, specialist i bettfysiologi och tandtekniker Cecilia Widell, båda Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund