Le Meridien Piccadilly, London

Bone Regeneration Made ‘Simple’

Ett dagsseminarium ämnat åt Guided Bone Regeneration. Internationellt erfarna kliniker och forskare presenterar behandlingar av patienter med signifikanta bendefekter/förluster.

Föreläsarna går igenom den kliniska utvecklingen av membran fram till idag, presenterar utförliga kliniska exempel samt fallstudier och kirurgiska tekniker som krävs för ett lyckat resultat vid användningen av titanförstärkta icke resorberbara membran.
.
Dessutom ges en sammanfattning av implantatutvecklingen hos Neoss som nu  innefattar mer än 10 års kliniska studieresultat.
Seminariet hålls på engelska.Alla kurser från
Neoss

  • 22 jan 2016
  • Dr Christer Dahlin Dr., DDS., Ph.D Dr Odont, Dr Norbert Haßfurther M.D., D.D.S, Dr. med. (PhD), Professor Lars Sennerby DDS, PhD och Dr Isabella Rocchietta, DDS, Specialist in Periodontics
  • Neoss