Unique Dental AB, S:a Dragongatan 28, Ystad

Borra rättare så blir det lättare

I denna kurs kommer du få en genomgång av erfarna protetiker, tandtekniker och produktspecialist. Du kommer under kursens gång fåprova att använda olika borr och fräsar samt känna hur de fungerar.

Känner du ibland att du är vilse i borrdjungeln? Du hittar inget bra borr för CoCr och Zr. Protesen bli inte så blank som när den kommer från teknikern och det temporära rebaseringsmaterialet smälter och fransar sig. Labbfräsarna är slitna och rostiga. Känner du ett behov av att rusta upp? Kursen går igenom borrval och tips vid olika typer av preparationer och hantering av material. Hur avlägsnar vi enklast gammal protetik? Hur hanterar vi metaller, keramer, akryler, kompositer och temporära material?

Program

Ur innehållet:

• Hur fungerar olika borr och fräsar?

• Hur fungerar olika skär och egg?

• ISO standard av borr

• Avlägsnande av gammal protetik

• Avverkning och polering av olika material

• Varvtalets betydelse

• Skötsel och hantering av borr och fräsar

• Tips vid olika preparationer

• Vad ska jag ha i min verktygslåda?Alla kurser från
Nordentic Group

  • 25 okt 2019
  • Sven Scholander, Övertandläkare och protetiker, Karlskrona, Martin Janda, privatpraktiserande protetiker Lund, Marcus Mårtensson Tandtekniker från Unique Dental
  • Unique Dental