Malmö, Quality Hotel View

Cariologi och nutrition diplomkurs

Karies ökar bland barn och äldre. Erosioner ökar. Hur hanterar vi det? På vetenskaplig, evidensbaserad och kritisk grund förmedlar föreläsarna sina kunskaper för att ge deltagarna verktyg att hantera förebyggande och operativ behandling av karies och erosioner hos såväl koopererande som icke koopererande patienter. Kursen tar avstamp i sockerkonsumtionens fysiologiska effekter och sjukdomar som uppstår vid överkonsumtion.

Kursen ges i två delar

Del 1: 28 april 9.00 – 30 april 14.00.
Del 2: 28 maj 9.00 – 16.00

Kursplan del 1:

 • Socker i kosten – vilka allmänna hälsoproblem leder det till och varför
 • Nutrition och näringslära/näringsfysiologi
 • Reflux, gastric bypass, ätstörningar
 • Riskbedömning. Digitalt stöd för att motivera våra patienter
 • Den kariologiska terapiplaneringen
 • Prevention och behandlingsmetoder av karies och erosioner, SnF2 och SDF
 • Exkavering –Stegvis eller lämna kvar lite karies?
 • Materialval och operativ behandling
 • Kariesdiagnostik och kariesprogression – när aktuellt att laga?
 • Kariesbehandling för sköra och äldre patienter

Kursplan del 2:

 • Diskussion utifrån egna fall
 • Klinisk evidens
 • Teamarbete kring karies- och erosionspatienten
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 28 apr - 29 apr   2021
 • Dan Ericson, professor, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet Anders Hedenbjörk Lager, odont dr, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet Gunnel Hänsel Petersson, docent, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet Peter Carlsson, odont dr, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet Klas Sjöberg, överläkare, docent vid Gastrokliniken, SUS, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund