Malmö, Quality Hotel View

Cariologi och nutrition diplomkurs

Karies ökar bland barn och äldre. Erosioner ökar. Hur hanterar vi det? På vetenskaplig, evidensbaserad och kritisk grund förmedlar föreläsarna sina kunskaper för att ge deltagarna verktyg att hantera förebyggande och operativ behandling av karies och erosioner hos såväl koopererande som icke koopererande patienter. Kursen tar avstamp i sockerkonsumtionens fysiologiska effekter och sjukdomar som uppstår vid överkonsumtion.

Del 1
 • Socker i kosten – vilka allmänna hälsoproblem leder det till och varför
 • Nutrition och näringslära/näringsfysiologi
 • Reflux, gastric bypass, ätstörningar
 • Riskbedömning. Digitalt stöd för att motivera våra patienter
 • Den kariologiska terapiplaneringen
 • Prevention och behandlingsmetoder av karies och erosioner, SnF2 och SDF
 • Exkavering –Stegvis eller lämna kvar lite karies?
 • Materialval och operativ behandling
 • Kariesdiagnostik och kariesprogression – när aktuellt att laga?
 • Kariesbehandling för sköra och äldre patienter
Del 2
 • Diskussion utifrån egna fall
 • Klinisk evidens
 • Teamarbete kring karies- och erosionspatienten
 • Examination

Kursen ges i två delar

Del 1: Onsdag 23 september 9.00 – fredag 25 september 16.00.
Del 2: Onsdag 6 november 9.00 – 16.00

FöreläsareDan Ericson, professor, Anders Hedenbjörk Lager, odont dr, Gunnel Hänsel Petersson, docent, Peter Carlsson, odont dr, Samtliga övertandl vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Klas Sjöberg, överläkare, docent vid Gastrokliniken, SUS, Malmö.

Övrigt: Bo med rabatt på Quality View Hotel
2110GR018848, bokas via telefon 040-374100,
senast 1 mån före kursstart


Alla kurser från
STF

 • 23 sep - 24 sep   2020
 • Dan Ericson, professor, Anders Hedenbjörk Lager, odont dr, Gunnel Hänsel Petersson, docent, Peter Carlsson, odont dr, Samtliga övertandl vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Klas Sjöberg, överläkare, docent vid Gastrokliniken, SUS, Malmö.
 • Sveriges Tandläkarförbund