Malmö, Quality Hotel View

Cariologi och nutrition

Karies ökar bland barn och äldre. Erosioner ökar. Hur hanterar vi det? På vetenskaplig, evidensbaserad och kritisk grund förmedlar föreläsarna sina kunskaper för att ge deltagarna verktyg att hantera förebyggande och operativ behandling av karies och erosioner hos såväl koopererande som icke koopererande patienter. Kursen tar avstamp i sockerkonsumtionens fysiologiska effekter och sjukdomar som uppstår vid överkonsumtion, t ex diabetes, karies och erosioner.

Del 1
 • Socker i kosten – vilka allmänna hälsoproblem leder det till och varför
 • Nutrition och näringslära/näringsfysiologi
 • Reflux, gastric bypass, ätstörningar
 • Riskbedömning. Digitalt stöd för att motivera våra patienter
 • Den kariologiska terapiplaneringen
 • Prevention och behandlingsmetoder av karies och erosioner, SnF2 och SDF
 • Exkavering –Stegvis eller lämna kvar lite karies?
 • Materialval och operativ behandling
 • Kariesdiagnostik och kariesprogression – när aktuellt att laga?
 • Kariesbehandling för sköra och äldre patienter
Del 2
 • Diskussion utifrån egna fall
 • Klinisk evidens
 • Teamarbete kring karies- och erosionspatienten

Kursen ges i två delar

Del 1: Onsdag 27 mars 9.00 – fredag 29 mars 16.00.
Del 2: Onsdag 24 maj 9.00 – 16.00

 

Föreläsare

Dan Ericson, professor
Anders Hedenbjörk Lager, odont dr
Gunnel Hänsel Petersson, docent
Peter Carlsson, odont dr
Samtliga övertandl vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet
Klas Sjöberg, överläkare, docent vid Gastrokliniken, SUS, Malmö.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

 

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 27 mar - 28 mar   2019
 • Dan Ericson, professor Anders Hedenbjörk Lager, odont dr Gunnel Hänsel Petersson, docent Peter Carlsson, odont dr Samtliga övertandl vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet Klas Sjöberg, överläkare, docent vid Gastrokliniken, SUS, Malmö.
 • Sveriges Tandläkarförbund