Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Den åldrade patienten

Låt dig inspireras av Yngve Gustafsons drivkraft: ett värdigt åldrande för alla! Vi behöver bli bättre på att förstå den åldrade människans sjukdomspanorama. Här fokuserar vi på medicineringens problematik, hur kombinationen av läkemedel kan leda till oönskade effekter på patientens hälsa. Föreläsaren Yngve Gustafson anlitas ofta i sammanhang där äldre människors vård granskas och ifrågasätts.

  • Åldrandets faser
  • Utredning av den gamla multisjuka patienten
  • Orala infektioner – ökad risk för gamla människor
  • Demenssjukdom – en svår utmaning
  • Läkemedel till äldre – mera skada än nytta?

Föreläsare

Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå

Så säger kursdeltagare

”Mycket bra och lärorik kurs. Nu kommer jag ifrågasätta äldres medicinering vilket jag aldrig gjort tidigare.”

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och tandhygienist.Alla kurser från
STF

  • 04 okt 2019
  • Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå
  • Sveriges Tandläkarförbund