Göteborg, Elite Plaza

Den djupa kariesskadan

Ge pulpan en chans att läka! Synen på hur behandling av kariesskadan och den kariösa vävnaden liksom pulpan ska genomföras har ändrats. Det  gäller både gränsen för ”laga – inte laga” liksom beslutet då en lesion anses färdigexcaverad. Vid djup karies är dessutom pulpan påverkad i varierande grad. Senare års forskning visar att i de fall där pulpan är vital men har symptom och tecken till sönderfall kan pulpektomi ibland undvikas. Framför allt på molarer skulle patienten i vissa fall kunna slippa en potentiellt komplicerad endodontisk behandling. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man gör sin bedömning om bästa behandling. Här får du kunskaper om aktuell forskning!

  • Kariologisk diagnostik
  • Beslut ”laga – inte laga”
  • Hantering av ”den djupa kariesskadan”
  • Alternativa excaveringsmetoder
  • Pulpadiagnostik Behandling av den ”vitala pulpan” – ta bort eller bevara?
  • Prognosbedömning


Alla kurser från
STF

  • 03 apr 2020
  • Fredrik Frisk övertandläkare, Jönköping, Peter Lingström, professor, Göteborg
  • Sveriges Tandläkarförbund