Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

Den långa medicinlistan

Idag lever många människor ett gott liv länge. Vissa är helt friska, men för många är sjukdomar en del av vardagen. Munhälsan påverkas ofta av sjukdom och läkemedel. Vi i tandvården måste ha kunskap om risker och följder för att kunna välja rätt behandling för dessa sjuka patienter. Vissa av dem tas omhand av sjukhustandvården, men flertalet behandlas inom offentlig eller privat allmäntandvård. Här får du uppdaterad kunskap och praktiska råd om hur du på bästa sätt ska behandla de här patienterna. Med fördjupad kunskap blir en medicinskt komplicerad patientgrupp både spännande och intressant!

 • Ökad blödningsrisk. Nya och äldre blodförtunnande läkemedel.
 • Antiresorptiva läkemedel
 • Antibiotikarekommendationer
 • Infektionskänsliga patienter
 • Infektionsutredning och sanering
 • Läkemedelsbiverkningar
 • Infektioner i munhålan: svamp, virus och bakterier
 • Smärtbehandling
 • Sköra patienter


Alla kurser från
STF

 • 05 mar - 06 mar   2020
 • Wivi-Anne Sjöberg Klinikchef, övertandläkare och Emma Ekenstråle, övertandläkare, båda verksamma vid SU/Östra sjukhuset och Kungälvs sjukhus.
 • Sveriges Tandläkarförbund