Sorrento, Italien

Den oralmedicinska patienten

– remittera eller handlägga själv.

Denna föreläsnings- och diskussionskurs baseras på autentiska fall där vi utgår från olika kliniska reaktionsmönster och diskuterar hur man genomför en adekvat diagnostisk process

Vilka kliniska tecken indikerar allvarlig lesion?  Finns det en möjlig allmänmedicinsk koppling? Målsättningen är att kursdeltagaren med större säkerhet skall kunna inkludera bedömning/handläggning av oralmedicinska tillstånd i sin kliniska vardag.

Under kursen kommer bland annat nedanstående att beröras:

 • Röda och vita förändringar
 • Sårbildningar
 • Vävnadsnybildningar
 • Blåsbildande lesioner
 • Gingivala förändringar
 • Reaktionsmönster man skall vara speciellt observant på
 • Lesioner som kan ha allmänmedicinsk koppling
 • Olika former av provtagning som led i diagnostiken
 • Diagnostik och konsultationsverksamhet på distans
 • Möjligheten att diskutera egna fall

Målsättningen är att kursdeltagaren efter genomförd kurs skall ha fått en ökad förståelse och kunskap för den diagnostiska processen och att få in den oralmedicinska handläggningen som en naturlig del i den övriga kliniska verksamheten.

I den kliniska vardagen noterar vi ofta slemhinneförändringar av olika art på våra patienter. Många symptomfria förändringar kan lämnas utan åtgärd, under förutsättning att man är säker på en benign diagnos. Andra lesioner bör kontrolleras regelbundet och remitteras först vid försämring av status.

Slemhinneförändringar som uppvisar premalign/malign bild bör remitteras omgående och tillstånd där man kan misstänka bakomliggande systemsjukdom bör utredas av sjukvården.

I omhändertagandet kan man välja på att självständigt utreda eller behandla patienten, alternativt remittera patienten till specialistklinik för dessa åtgärder.

Denna föreläsnings- och diskussionskurs kommer i sin helhet baseras på autentiska kliniska fall där vi utgår från olika reaktionsmönster. Till sådana hör ”röda” och ”vita” förändringar, vävnadsnybildningar, sårbildningar och blåsbildande förändringar. Vi kommer även att beröra vilka typer av reaktionsmönster man skall vara speciellt observant på och när det finns skäl att misstänka en allmänmedicinsk koppling.

Olika former av provtagning och biopsins roll i utredningsgången kommer att belysas.

Tyngdpunkten kommer därför att läggas på det kliniska omhändertagandet och hur man med utgångspunkt från anamnes och status resonerar sig fram till en rimlig diagnos. Möjligheterna till diagnostik och konsultations-verksamhet på distans kommer att beröras.

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

 • 09 okt - 13 okt   2019
 • Kerstin BäckamanÖvertandläkare, Göteborg och Ulf Mattsson Specialist orafacial medicin, Karlstad
 • Praktikertjänst