Ystad Saltsjöbad , Ystad

Dental erosion – från sjukdom till behandling

Genom förändringar i vår livsstil har nya riskfaktorer för tandhälsan uppkommit.
Kursen ger en samlad bild över området dentala erosioner och tar sin början med en genomgång av orsakerna till att skadorna uppkommer och hur de kan förebyggas. Därefter ges metoder för att diagnosticera och dokumentera tillståndet och avslutas med en genomgång av olika protetiska terapier.

Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Hur diagnosticeras skadorna? Vad kan vi göra för att förebygga dem, stoppa vidare progression och när och hur skall de behandlas med restaurativ behandling? Hur skall man diskutera detta med sina patienter och informera på bästa sätt?

Detta är en kliniskt inriktad kurs som syftar till att öka hela tandvårdsteamets kunskap om dentala erosioner och de senaste rönen kring vilka odontologiska terapier som finns att tillgå vid dentala erosionsskador. Dels förebyggande vid mindre skador och då det gått så långt att en fullständig protetisk rehabilitering är nödvändig.

Innehåll
 • Etiologi, prevalens och diagnostik
 • Hur skiljer sig karies- och erosionsprocessen åt?
 • Vilka tidiga tecken på dentala erosioner finns?
 • Hur bedömer man om en erosionsprocess är aktiv eller passiv?
 • Hur dokumentera jag skadorna?
 • Vad kan jag göra för att förebygga uppkomst och vidare progression av tandskador hos en riskpatient?
 • Vilka patienter har rätt till behandling på sjukvårdstaxa (LIS kategori 15)?
 • Var går gränsen för protetik? När ska jag tänka komposit?
 • Hur kan jag förebygga att bettsänkning sker hos en patient med aktiv dental erosion?
Föreläsare


Alla kurser från
Ptj

 • 05 dec - 06 dec   2019
 • Peter Lingström Professor kariolog ioch Ulrica Gidlund Specialist oral protetik
 • Praktikertjänst