DAB showroom, Nybrogatan 69, Östermalm, Stockholm

Dentala trauman – hur ska man tänka egentligen?

Under föreläsningen kommer kliniska fall att varvas med en teoretisk bakgrund och givande diskussioner. Möjlighet att prova på de senaste produkterna inom endodonti från Sendoline och DAB-dental kommer att ges på plats.

Föreläsningen kommer att behandla:
• Bakgrund till trauma och epidemiologi
• Traumaskador: Hårdvävnadsskador och Luxationsskador
• Behandling av traumaskador
• Potentiella komplikationer efter trauma – vad ska man tänka på?
• Uppföljning efter trauma

Tid: 14 november 2020 kl 13.00-16.00

Föreläsarpresentation: Ali Saleh, Specialisttandläkare i Endodonti arbetar till vardags på Tandea Specialistklinik Södermalm i Stockholm och i Hamar, Norge. Tandläkarexamen från Karolinska Institutet, 2013. Arbetade därefter med allmäntandvård i bland annat Folktandvården i Stockholm. Undervisat i endodonti på tandläkarutbildningen i Huddinge och bedrivit forskning på endodontiska behandlingskomplikationer på Karolinska Institutet. Masterexamen i Odontologi 2017. Specialiseringstjänstgöring i endodonti på Odontologiska Institutionen i Jönköping. Specialistexamen i Endodonti 2020. Medlem i Svenska Endodontiföreningen och European Society of Endodontology.Alla kurser från
DAB Tandea

  • 14 nov 2020
    Kl. 13:00
  • Ali Saleh, Specialisttandläkare i Endodonti
  • Tandea