Halmstad, Accesia AB

Depurationsteknik för tandsköterskor

Den teoretiska delen av kursen erbjuder grundläggande kunskaper om gingivit och parodontit. Efter den praktiska delen ska du kunna utföra supragingival depuration och känna till principerna för instrumentskärpning.

Kursplan

Inledande teori:

 • Om gingivit och parodontit (etiologi och patogenes)
 • Tandsköterskans roll i behandlingen
 • Vem kan och får göra vad?
 • Genomgång av handinstrument och ultraljud

Praktiska övningar:

 • Supragingival depuration på modell, extraherad tand samt preparat (griskäke)
 • Instrumentslipning (medtag egna sicklar till slipövningen)
 • Möjlighet till att testa på AirFlow
 • Ergonomi och arbetsställningar

Kursen ges på ett utbildningscenter med tillgång till dentalutrustning vid varje arbetsplats.
Medtag arbetsrock samt instrument till slipning.Alla kurser från
STF

 • 20 apr 2022
 • Daniel Nebel, specialist i parodontologi, Halmstad Emelie Stenberg, tandhygienist, Helsingborg
 • Sveriges Tandläkarförbund