Stockholm, Scandic Park

Det omöjliga tar bara längre tid

Ovanliga lösningar på vanliga problem. Ibland är det enkla det genialiska men ibland behövs både ortodonti, bettfysiologi och protetik för att kunna ge patienter ett funktionellt och estetiskt gott resultat. Kursen kommer belysa behandlingsgångar vid svåra fall, hämtade från föreläsarnas egna mångåriga kliniska erfarenheter. Värdefulla tips om hur de nya materialen och metoderna kan användas men också vad som är bra med de gamla.

 • Vuxenortodontiska möjligheter
 • Bettfysiologiskt förarbete inför större protetik
 • Protetiska lösningar
 • Att tänka utanför boxen men ändå inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Vuxenordotontiska lösningar med eller utan kombination med protetik
 • Bettfysiologiska handläggande av smärtpatienter inför större protetik
 • Hur behandla uppkomna bettförändringar hos snarkare?
 • Olika möjliga protetiska lösningar för rehabilitering av sänkta och / eller obalanserade bett, förlorat molarstöd, mm

Föreläsare

Mats Larsson, spec. ortodonti, Luleå,
Anders Tullberg, spec. protetik, Stockholm
Marie Tullberg, spec. bettfysiologi, Stockholm

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 05 Dec - 06 Dec   2019
 • Mats Larsson, spec. ortodonti, Luleå, Anders Tullberg, spec. protetik, Stockholm Marie Tullberg, spec. bettfysiologi, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund