Stockholm, Clarion Hotel Sign

Det slitna bettet

En kurs för dig som behöver verktyg för att prognosbedöma, planera och genomföra behandlingar av patienter med slitna bett. Dessa patienter är ofta komplicerade att behandla. Som tandläkare ställs man inför valet av mycket omfattande terapier eller minimala insatser.

 • Etiologi och diagnostik av tandslitage
 • Prognosbedömning
 • Terapival: Allt, inget eller mittemellan? Hur ska jag tänka?
 • Patientkommunikation: Hur kommunicerar jag prognos och risker med patienten?
 • Erosionspatientens problematik
 • Terapialternativ
 • Materialval
 • Praktisk/klinisk arbetsgång vid slitagebett
 • Fallpresentationer

Föreläsare

Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, Örebro
Per Häger, övertandläkare, Karlstad

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 07 nov - 08 nov   2019
 • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, Örebro Per Häger, övertandläkare, Karlstad