Lund, Grand Hotel

Diagnostik och behandling av karies – allt viktigare i tandhygienistens arbete

Diagnostik av karies – vad känner jag med sonden och vad ser jag i röntgenbilden? Hur bedömer jag kariesskadans djup, aktivitet och progression? Hur lägger jag upp profylax och orsaksbehandling utifrån min diagnostik, risk- och prognosbedömning och när ska man laga?

Kursplan

 • Kariesangreppet – hur ser det ut kliniskt och på röntgenbilden?
 • Hur bedömer jag djupet på en kariesskada utifrån röntgenbilden?
 • Hur hanterar jag sonden och vad händer när jag sonderar på ett felaktigt sätt?
 • Hur bedömer jag hur aktivt ett kariesangrepp är?
 • Bedömning av kariesrisk – när, var, hur?
 • Hjälpmedel för klinisk kariesdiagnostik – vad finns utöver spegel och sond?
 • Hur skiljer sig emalj- och rotkaries?
 • Sekundärkaries – är det något särskilt med det?
 • Hur effektiva är olika typer av fluorider?
 • Hur beslutar jag när det är dags att laga?
 • Övningar och grupparbeten


Alla kurser från
STF

 • 02 dec - 03 dec   2021
 • Anders Hedenbjörk Lager, odont. dr. och Gunnel Hänsel Petersson, docent. Båda övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö.
 • Sveriges Tandläkarförbund