Malmö, Radisson Blu Malmö

Diplomkurs Barnpsykologi

Att förmedla kunskaper om barns och ungas kognitiva och känslomässiga utveckling, på ett sätt som kan bidra till bättre förståelse för hur barn och ungdomar tänker, känner och reagerar i olika åldrar och situationer.

 • Hur uppfattar barn i olika åldrar omvärlden
 • Vanliga problem i olika åldrar
 • Affekter och känslor – anorexi och tandhälsa
 • Barn och unga med utvecklingsavvikelser; utvecklingsstörning, ADHD, autism, Tourettes syndrom – hur bemöta barn med svårigheter?
 • Föräldrars ansvar för mun- och tandhälsa
 • Oroliga föräldrar
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Kunskapsredovisning
Föreläsare

Per Johnsson, docent, leg psykolog, Malmö
Eva Tideman, docent, leg psykologi, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, Malmö
Margareta Borgström, specialist pedodonti, Malmö

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 20 nov - 22 nov   2019
 • Per Johnsson, docent, leg psykolog, MalmöEva Tideman, docent, leg psykologi, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, MalmöMargareta Borgström, specialist pedodonti, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund