Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg Medicinaregatan 20A och Odontologen

Diplomkurs Bettfysiologi – Orofacial smärt och käkfunktion

Målet med kursen är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i orofacial smärta och käkfunktionsstörningar för att på ett säkert sätt kunna identifiera, diagnosticera, prognosbedöma och behandla de vanligaste tillstånden. Kursen har två delar för möjlighet till självstudier och praktiserande av förvärvad kunskap. Kursen avser att innefatta Socialstyrelsens specialistspecifika delmål inom kunskapsområdet Bettfysiologi för flera specialiteter.

Kursplan

 • Käksystemets anatomi och funktion
 • Epidemiologi och etiologi
 • Smärtfysiologi
 • Bruxism och parafunktioner
 • Led- och muskelsjukdomar
 • Undersökningsteknik med praktisk övning
 • Diagnostik av orofacial smärta
 • Röntgendiagnostik
 • Behandlingar enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Sömnapné
 • Patientfall
 • Examination

Övrigt

OBS! Går mån 27 – ons 29 apr 2020 09:00-16:00 och mån 07 – tis 08 sep 2020 09:00-16:00Alla kurser från
STF

 • 27 apr - 29 apr   2020
 • Birgitta Johansson Cahlin, universitetslektor och övertandläkare, Bengt Wenneberg, professor, Alvaro Campos, övertandläkare, Karin Bäck, övertandläkare, samt medarbetare vid specialistkliniken för bettfysiologi, Göteborg. Christina Stervik, övertandläkare, specialistkliniken för odontologisk radiologi Göteborg, Göran Widmark, docent och övertandläkare, specialistkliniken för käkkirurgi Mölndal
 • Sveriges Tandläkarförbund