Via Zoom eller på plats på Scandic Anglais, Stockholm

Diplomkurs Bettfysiologi

Kursdeltagarna får en fördjupad kunskap i att identifiera patienter med ansiktssmärta och käkfunktionsstörningar. Målet är att ge deltagarna underlag för diagnostik och individanpassad behandling. Kursen är uppdelad i två omgångar i syfte att deltagarna ska kunna arbeta med självstudier och omsätta första delens innehåll i praktisk tillämpning.

 • Käksystemets struktur och funktioner
 • Smärtfysiologi
 • Epidemiologi och etiologi till funktionsstörningar i käksystemet
 • Smärttillstånd och funktionsstörningar i mun, käke och huvud
 • Diagnostik av orofacial smärta
 • Behandling av ansiktssmärta och käkfunktionsstörningar
 • Sömnapné
 • Käkledskirurgi
 • Bilddiagnostik käkleder/käkmuskler
 • Ocklusion
 • Praktiska övningar
 • Patientfall
 • Examination

 

Övrig information

Kursen är uppdelad i två delar:
Del 1: 2-4 juni – den första delen kan följas via Zoom eller på plats på Scandic Anglais, Stockholm
Del 2: 18 augusti – Institutionen för Odontologi, Alfred Nobels allé 8, Huddinge
19-20 augusti – Eastmaninstitutet, Dalagatan 9-11, Stockholm

Kurslitteratur: Bettfysiologi – orofacial smärta och käkfunktion – Gothia 2020 ingår i kursavgiftenAlla kurser från
STF

 • 02 jun - 04 jun   2021
 • Nikolaos Christidis, övertandläkare Malin Ernberg, professor Britt Hedenberg-Magnusson, övertandläkare Sofia Louca Jounger, övertandläkare Daniel Benchimol, övertandläkare Carina Krüger Weiner, övertandläkare Irene Lund, specialist bettfysiologi Jan Persson, specialist bettfysiologi Rebecca Grudin, specialist bettfysiologi Mikael Silfverberg, specialist endodonti Anastasions Grigoriadis, övertandläkare, specialist protetik
 • Sveriges Tandläkarförbund