Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Diplomkurs Endodonti

Trots förbättrad tandhälsa är behovet av endodontiska behandlingar alltjämt stort. På senare år har nya metoder för diagnostik och behandling, CBCTröntgen, operationsmikroskop, nickel-titanfilar, ultraljudsteknik och moderna fyllningsmaterial i grunden förändrat den endodontiska vardagen. Vid horisonten hägrar möjligheter att undvika rotbehandlingar när pulpan är inflammerad, återskapa pulpavävnad när den gått förlorad och att bättre kunna behandla redan etablerade rotkanalsinfektioner.

 • De endodontiska sjukdomstillståndens etiologi och patogenes
 • Diagnostik av sjukdomar i pulpa och periradikulära vävnader
 • Smärta och smärtdiagnostik
 • Indikationer för endodontisk behandling
 • Den vitala pulpans behandling
 • Den nonvitala pulpans behandling
 • Modern utrustning för endodontisk behandling
 • Endodontiska medikamenter
 • Rotfyllningstekniker och material
 • Prognosfaktorer för endodontisk behandling
 • Utvärdering av endodontisk behandling
 • Ortograd endodontisk revisionsbehandling
 • Retrograd endodontisk revisionsbehandling (Apikalkirurgi)
 • Falldiskussioner
 • Examination

Kursen ges i två delar:

Del 1: Onsdag 6 maj 9.00 – fredag 8 maj 16.00.
Del 2: Onsdag 17 juni 9.00 – torsdag 18 juni 16.00

Kursen arrangeras i samarbete med Institutionen för Odontologi,Göteborgs UniversitetAlla kurser från
STF

 • 06 maj - 08 maj   2020
 • Föreläsare: Thomas Kvist, docent Peter Jonasson, medicine dr Lisbeth Dahlström odont dr Charlotte Ulin, övertandläkare Noushin Danesh, övertandläkare Anna Bove, övertandläkare. Samtliga kliniskt verksamma som specialisttandläkare i endodonti, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund