Malmö, Radisson Blu Malmö

Diplomkurs Farmakologi

Att ge goda farmakologiska kunskaper om hur läkemedel fungerar, så att de kliniskt/praktiskt används på ett sätt som ger optimal effekt med ett minimum av biverkningar. Att kunna tillägna sig adekvat information om läkemedel ur Fass. Att förmedla god kunskap om medicinska riskpatienter med hjärtkärl- sjukdomar och osteoporos, basal mikrobiologi och antibiotikabehandling. Att förstå smärtmekanismer och inflammationstillstånd, samt lämpliga val av analgetika inom tandvården. Regelverk vid förskrivning av läkemedel.

  • Allmän farmakologi: Hur verkar våra läkemedel? Receptorbegreppet. Läkemedlens öde i kroppen. Samband mellan dos och effekt. Beredningsformens betydelse för effekten. Läkemedel vid nedsatt njur- och leverfunktion. Läkemedelsbehandling hos äldre. Läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsinteraktioner
  • Antibiotika inom tandvården: Munhålans mikrobiologi. Grundläggande kunskap om antibiotika. Antibiotikaval vid odontogena infektioner. Antibiotikaprofylax – när, med vad och till vilka?
  • Smärtfarmakologi samt regelverk vid förskrivning av läkemedel: Definition av olika typer av smärta. Hur fungerar olika smärtstillande läkemedel? Val av analgetika vid olika typer av smärta. Hur doseras analgetika vid olika typer av smärta? Val av analgetika till riskgrupper. Tandläkares förskrivningsrätt. Läkemedelsförmånssystemet. Utbytbarhetssystemet för läkemedel
  • Osteoporos och bennekroser
  • Biologiska läkemedel/ Biosimilarer
  • Examination


Alla kurser från
STF

  • 06 okt - 09 okt   2020
  • Gösta Lööf, fd. leg apotekare, Eskilstuna, Göran Stenlund, överläkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Fredrik Hallmer, odont dr, övertandläkare, Malmö
  • Sveriges Tandläkarförbund