Stockholm, Sturegatan 15

Diplomkurs Farmakologi

Att ge goda farmakologiska kunskaper om hur läkemedel fungerar, så att de kliniskt/praktiskt används på ett sätt som ger optimal effekt med ett minimum av biverkningar. Att kunna tillägna sig adekvat information om läkemedel ur Fass. Att förmedla god kunskap om medicinska riskpatienter med diabetes, hjärtkärl- sjukdomar och osteoporos, basal mikrobiologi och antibiotikabehandling. Att förstå smärtmekanismer och inflammationstillstånd, samt lämpliga val av analgetika inom tandvården. Regelverk vid förskrivning av läkemedel.

  • Allmän farmakologi: Hur verkar våra läkemedel? Receptorbegreppet. Läkemedlens öde i kroppen. Samband mellan dos och effekt. Beredningsformens betydelse för effekten. Läkemedel vid nedsatt njur- och leverfunktion. Läkemedelsbehandling hos äldre. Läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsinteraktioner
  • Antibiotika inom tandvården: Munhålans mikrobiologi. Grundläggande kunskap om antibiotika. Antibiotikaval vid odontogena infektioner. Antibiotikaprofylax – när, med vad och till vilka?
  • Smärtfarmakologi samt regelverk vid förskrivning av läkemedel: Definition av olika typer av smärta. Hur fungerar olika smärtstillande läkemedel? Val av analgetika vid olika typer av smärta. Hur doseras analgetika vid olika typer av smärta? Val av analgetika till riskgrupper. Tandläkares förskrivningsrätt. Läkemedelsförmånssystemet. Utbytbarhetssystemet för läkemedel
  • Diabetes, hjärt-kärlsjukdom och osteoporos: Diabetes – typ och förekomst. Diabetesbehandling idag. Hjärtinfarkt – hur behandlar vi idag? Förmaksflimmer, behandling med antikoagulantia. Osteoporos och dess behandling med läkemedel
  • Kunskapsprov

Föreläsare

Gösta Lööf, informationsapotekare, Region Sörmland,
Lars Steen, överläkare, Region Sörmland,
Göran Stenlund, överläkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

  • 24 sep - 27 sep   2019
  • Gösta Lööf, informationsapotekare, Region Sörmland, Lars Steen, överläkare, Region Sörmland, Göran Stenlund, överläkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 
  • Sveriges Tandläkarförbund