Stockholm, Sturebadets takvåning

Diplomkurs Gerodonti

Vi blir allt äldre och behåller allt fler tänder långt upp i åren. Tandvården behöver kunskaper om och förståelse för hur åldrandet kan påverka den orala hälsan hos äldre patienter. Den orala miljön förändras och risken att drabbas av sjukdomar ökar, medan förmågan att sköta den dagliga munvården sviktar. Vi behöver anpassa tandvårdsinsatserna för de åldrande patienterna och förhålla oss till den etiska problematik som uppstår hos en patient som inte kan genomgå den behandling som rent objektivt bedöms mest lämplig.

 • Att åldras – friskt eller sjukt
 • Det vandrande apoteket – läkemedelskaskaden
 • När minnet sviker – demens
 • Bordets nöjen – hur nutrierar vi oss?
 • Egna tänder biter bäst. Kan de ersättas?
 • Rent men inte friskt. Räcker tandborstning?
 • Etiska dilemman i behandlingsrummet
 • ALC (active learning classrooms), PBL, Grupparbete, Bikupa mm
 • Kunskapsprov

Föreläsare

Annica Almståhl, docent, Göteborg
Maude Wikström, professor, Göteborg,
Emma Ekenstråle, övertandläkare, Göteborg,
Wilhelmina Hoffman, specialistläkare i geriatrik, docent, Stockholm,
Erik Kollinius, tandläkare, Stockholm,
Emmelie Persson,  logoped, Stockholm,
Angelika Lantto, verksamhetschef, Stockholm,
Gerd Faxén-Irving, docent, Stockholm,
Dorota Religa, docent, Stockholm,
Pär Schön, post doc, Stockholm, och
Inger Wårdh, docent, Stockholm

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare

Kursen arrangeras i samarbete med Institutionen för odontologi,
Karolinska InstitutetAlla kurser från
STF

 • 04 nov - 08 nov   2019
 • Annica Almståhl, docent, Göteborg Maude Wikström, professor, Göteborg, Emma Ekenstråle, övertandläkare, Göteborg, Wilhelmina Hoffman, specialistläkare i geriatrik, docent, Stockholm, Erik Kollinius, tandläkare, Stockholm, Emmelie Persson,  logoped, Stockholm, Angelika Lantto, verksamhetschef, Stockholm, Gerd Faxén-Irving, docent, Stockholm, Dorota Religa, docent, Stockholm, Pär Schön, post doc, Stockholm, och Inger Wårdh, docent, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund