Göteborg, Ågrenska Akademin

Diplomkurs i oral motorik

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanliga hos personer med sällsynta diagnoser, liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. En väl fungerande tandvård är viktigt i omhändertagandet av dessa personer. Samarbetet mellan tandläkaren och andra yrkesgrupper kring dessa patienter är avgörande för en väl fungerande vårdkedja. Denna diplomkurs ger teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen.

  • Orsaker till oralmotorisk funktionsnedsättning
  • Ansikts- och bettutveckling (för logopeder)
  • Tal, språk och kommunikation (för tandläkare)
  • Oralmotorisk utredning
  • Oralmotorisk behandling barn/vuxna
  • Orofaciala hjälpmedel för munvård, matsituation, oralmotorisk träning
  • Kunskapskontroll

Föreläsare

Presenteras på www.mun-h-center.se

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och logopedAlla kurser från
STF

  • 25 mar - 29 mar   2019
  • Presenteras på www.mun-h-center.se
  • Sveriges Tandläkarförbund