Digitalt Online

Diplomkurs i parodontologi

Målet med kursen är att ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om parodontala sjukdomstillstånd, deras förekomst, uppkomstmekanismer, förebyggande och behandling. Kursen syftar också att ge grundläggande kunskaper kring periimplantit och munslemhinnediagnostik med betydelse för parodontiet.

 • Parodontala sjukdomars epidemiologi, etiologi och patogenes
 • Undersökningsmetodik, diagnostik, utvärdering av parodontalbehandling
  och sjukdomsprogression
 • Terapiplanering
 • Orsaksinriktad parodontalbehandling
 • Mekanisk och kemisk rotytebehandling
 • Generell- och lokalantibiotikabehandling, antibiotikaprofylax
 • Parodontal kirurgi
 • Parodontal regeneration
 • Parodontala sjukdomar och allmänhälsa
 • Periimplantit och dess behandling
 • Implantat på vid patienter med parodontala skador, riskbedömning
 • Prognos- och riskbedömningar vid parodontit
 • Vävnadsreaktioner i munslemhinnan
 • Evidensbaserad parodontologi
 • Fallbeskrivningar
 • Sökning och tolkning av vetenskaplig information
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 19 apr - 23 apr   2021
 • Professorerna Anders Gustafsson, Björn Klinge och docent Kåre Buhlin med medarbetare från avdelningen för Parodontologi, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge
 • Sveriges Tandläkarförbund