Göteborg, Hotel Riverton

Diplomkurs i toxikologi

Syftet med kursen är att ge ökade kunskaper om biologisk riskbedömning av dentala material och biokompatibilitet. Detta för att därigenom skapa ökad förståelse varför avvikande reaktioner kan uppstå och hur dessa kan undvikas avseende patienter och personal.

 • Biologisk riskanalys i en klinisk vardag
 • Dentala material – ett biologiskt problem?
 • Standardisering och det medicintekniska regelverket
 • Immunoreaktioner
 • Kontaktreaktioner i munhålan
 • Utredning av överkänslighetsreaktioner
 • Tandblekning och fluor
 • Implantat och biokompatibilitet
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 07 dec - 09 dec   2020
 • Bo Wold Nilsen, försteamanuens, Tromsö. Johanna Bråred Christenson, docent, John Bratel, övertandläkare, Ulf Örtengren, professor, Nina Sabel, övertandläkare och Johan Bylund, professor, alla Göteborg.
 • Sveriges Tandläkarförbund