Malmö, Konferensservice, Skånes universitetssjukhus SUS

Diplomkurs Invärtesmedicin – Schola Medica

Öka din kunskap om de vanligaste, medicinska sjukdomarna och hur de behandlas. Seriekurs i tre delar med problembaserade falldiskussioner, föreläsningar och grupparbeten.

Olika delar av internmedicinen behandlas vid varje kurstillfälle. Kursen består till stor del av problembaserade falldiskussioner med ”efter-läsning” istället för ”före-läsning”. Repetitiva moment och grupparbeten binder ihop kursen som avslutas med en hemtentamen.

Kursplan

Delkurs 1 (20 tim)

 • Internmedicinsk anamnes
 • Den kliniska undersökningen
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Lungsjukdomar

Delkurs 2 (20 tim)

 • Blod- och blödningssjukdomar
 • Tromboembolism
 • Den immunkomprometterade patienten
 • Allergi
 • Autoimmunitet

Delkurs 3 (20 tim)

 • Mag-tarmkanalens sjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Njurinsufficiens
 • Endokrina och metabola sjukdomar
 • Sjukdomar i rörelseapparat och nervsystem
 • Examination
Kurstillfällen:
Delkurs 1: 30 mars 09.00 – 1 april 12.30 (20 timmar)
Delkurs 2: 27 april – 29 april (20 timmar)
Delkurs 3: 9 november – 11 november (20 timmar)


Alla kurser från
STF

 • 30 mar - 01 apr   2022
 • Klas Sjöberg, överläkare, Malmö Wolfgang Reinhardt, överläkare, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund