Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Diplomkurs Invärtesmedicin – Schola Medica

Öka din kunskap om de vanligaste, medicinska sjukdomarna och hur de behandlas. Seriekurs i tre delar med problembaserade falldiskussioner, föreläsningar och grupparbeten.

Delkurs I (20 tim)

 • Internmedicinsk anamnes
 • Den kliniska undersökningen
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Lungsjukdomar

Delkurs II (20 tim)

 • Blod- och blödningssjukdomar
 • Tromboembolism
 • Den immunkomprometterade patienten
 • Allergi
 • Autoimmunitet

Delkurs III (20 tim)

 • Mag-tarmkanalens sjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Njurinsufficiens
 • Endokrina och metabola sjukdomar
 • Sjukdomar i rörelseapparat och nervsystem
 • Examination
Olika delar av internmedicinen behandlas vid varje kurstillfälle. Kursen består till stor del av problembaserade falldiskussioner med ”efter-läsning” istället för ”före-läsning”. Repetitiva moment och grupparbeten binder ihop kursen som avslutas med en hemtentamen.Kurstillfällen
Del 1: ons 4 mars 9.00 – fre 6 mars 12.30 (20 timmar)
Del 2: ons 30 sept – fre 2 okt (20 timmar)
Del 3: ons 18 nov – fre 20 nov (20 timmar)


Alla kurser från
STF

 • 04 mar - 06 mar   2020
 • Klas Sjöberg, docent, Malmö Wolfgang Reinhardt, överläkare, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund