Uppsala, Elite Hotel Academia

Diplomkurs Käkkirurgi

Att ge deltagarna kunskaper i käkkirurgi på en nivå som täcker specialistutbildningens behov i de odontologiska specialiteterna. Kursen lämpar sig också väl för intresserade allmäntandläkare.

Kursplan

 • Hur jobbar en modern käkkirurgisk klinik på regionsjukhus och en privat käkkirurgisk klinik?
 • Multidisciplinär vård för bästa utfall
 • Kirurgisk utredning och journalföring
 • Odontologisk radiologi
 • Hygien och dentoalveolär kirurgi
 • Akuta tillstånd och komplikationer
 • Odontogena infektioner och antibiotika
 • Dentoalveolär kirurgi och trauma
 • Icke maligna och maligna tillstånd i käkarna och kirurgisk handläggning
 • Oral medicin och tidig upptäkt av slemhinneförändringar
 • Implantatbehandling och benaugmentering
 • Käkledens sjukdomar i samarbete med bettfysiologi
 • Apikalkirurgi i samarbete med endodonti
 • Ortognatkirurgi, vad kan man göra med modern teknik?
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 28 mar - 01 apr   2022
 • Elias Messo, specialisttandläkare, käkkir. Johan Segerström, övertandläkare Petter Gavelin, övertandläkare, läkare Marianne Albrektsson, sjuksköterska Lena Blomstrand, övertandläkare Andreas Thor, docent Bertil Friberg, docent Erik Lennartsson, leg. tdl. Erik Lindfors, odont. dr. Johan Kempe, övertandläkare Lars Sand, professor Fredrik Jarnbring, med. dr.
 • Sveriges Tandläkarförbund