Malmö, Quality Hotel View

Diplomkurs Materialvetenskap och teknologi

Behöver du en fördjupad förståelse för moderna dentala material, deras uppbyggnad, materialegenskaper, framställning och hantering? På den här kursen kan du inhämta även fördjupad kunskap om indikationer för olika dentala material, kliniskt handhavande samt kort- och långsiktiga konsekvenser vid klinisk användning. Lär dig förstå hur och när olika testmetoder för dentala material används, samt tolka olika testresultat och dess betydelser.

 • Tillämpad materiallära – metaller, keramer och polymerer
 • Konstruktions- och designprinciper med biomekaniska hänsyn
 • Minimalinvasiv tandvård
 • Terapeutiska material
 • Cementering och bondingteknik
 • Nya processteknologier och precision
 • Vävnadsreaktioner i samband med dentala material
 • Testmetoder för dentala material på laboratoriet och i klinik
 • Standardisering av dentala material
 • Examination genom skriftlig hemtentamen

 

Kursen arrangeras i samarbete med Odontologiska fakulteten Malmö universitetAlla kurser från
STF

 • 04 maj - 08 maj   2020
 • Per Vult von Steyern (kursansvarig) professor/övertandläkare och medarbetare, Dan Ericson, professor, Christel Larsson, odont dr, Ca-milla Ahlgren, odont dr, Evaggelia Papia, dr odont vet, tandtekniker och Anders Falk, spec tandl, samtliga odontologiska fakulteten i Malmö och Ann Wennerberg, professor, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund