Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Diplomkurs Mikrobiologi

Kursen vänder sig till allmäntandläkare, specialister och tandläkare under specialistutbildning som önskar uppdaterad och fördjupad kunskap i mikrobiologi och det orala ekosystemet med speciell inriktning på munhålan vid hälsa och sjukdom.

 • Allmän och oral mikrobiologi inklusive svamp och virus
 • Orala ekosystemet, biofilm, det dentala placket.
 • Infektionsbegreppet, kronisk och akut infektion, patogenitet
 • Antimikrobiell påverkan, antiseptika, antibiotika, probiotika
 • Antibiotika: profylax, behandling, resistens
 • Mikrobiologiska aspekter på karies, parodontit, periimpantit, rotkanalsinfektioner och andra munhåleinfektioner
 • Provtagning och diagnostik. Demonstrationer på laboratoriet
 • Fokalinfektioner och systemiska infektioner associerade med munhålan
 • Virusinfektioner av intresse för tandläkare: klinik, diagnostik, behandling
 • Infektioner i slemhinnor, huvud-hals region och luftvägar med inriktning på den immunsupprimerade patienten
 • Systemiska infektioner associerade med munhålan
 • Kunskapsprov

Föreläsare

Gunnar Dahlén, prof em, Göteborg,
Tomas Bergström, professor, Göteborg,
Johan Blomgren, övertandläkare, Göteborg,
Karin Garming Legert bitr. övertandläkare, med. dr., Stockholm

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 21 okt - 25 okt   2019
 • Gunnar Dahlén, prof em, Göteborg,Tomas Bergström, professor, Göteborg, Johan Blomgren, övertandläkare, Göteborg, Karin Garming Legert bitr. övertandläkare, med. dr., Stockholm 
 • Sveriges Tandläkarförbund