Göteborg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Diplomkurs Neurologi för tandläkare

Neurologiska sjukdomstillstånd är vanliga och kan ge upphov till många olika typer av symtom. Kursen består av föreläsningar illustrerade med patientfall där relevanta delar av neurologin behandlas. Du får fördjupade teoretiska kunskaper om nervsystemet och viktiga neurologiska sjukdomstillstånd, deras symtom, utredning och behandling och innefattar avsnitt som täcker orala konsekvenser av neurologisk sjukdom. Föreläsarna är läkare, logoped, arbetsterapeut med flera med högspecialiserad funktion inom neurosjukvård och akademi.

 • Funktionell neuroanatomi
 • Smärtfysiologi
 • Huvudvärk, trigeminusneuralgi och annan ansiktssmärta
 • Stroke
 • Parkinsons sjukdom och liknande tillstånd
 • Multipel skleros
 • Epilepsi
 • Kognitiv funktionsnedsättning vid neurologisk sjukdom
 • Neuropatier, neuropatisk smärta, muskelsjukdomar
 • Motorneuronsjukdomar (ALS)
 • Traumatiska hjärnskador
 • Små och mindre kända sjukdomar
 • Orala konsekvenser av neurologisk sjukdom
 • Kommunikationsproblem och hjälpmedel vid neurologisk sjukdom
 • Ät- och sväljningssvårigheter vid neurologisk sjukdom
 • Kunskapsprov

Föreläsare

Mats Tullberg, docent, universitetssjukhusöverläkare tillsammans med medarbetare på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 07 okt - 10 okt   2019
 • Mats Tullberg, docent, universitetssjukhusöverläkare tillsammans med medarbetare på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
 • Sveriges Tandläkarförbund