Digitalt Online

Diplomkurs Odontologisk radiologi

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om röntgens roll inom tandvården. Som allmäntandläkare eller blivande specialist ges här möjligheten att bli uppdaterad om det viktigaste inom radiografiska utredningar.

 • Strålbiologi, stråldoser, stråldosmätningar
 • Strålsäkerhetsföreskrifterna
 • Anatomi och diagnostik i röntgen
 • Hur en adekvat remiss ska utformas
 • Röntgenutredning i samband med protetisk behandling
 • Digital röntgenteknik
 • Sinus, käkleder, munbotten, svalg
 • Röntgenutredning inför operativt avlägsnande av tänder
 • Cystor och tumörer
 • Panoramaröntgen
 • Dentala anomalier
 • CBCT
 • Fallpresentationer med diskussion
 • Bildtagningsteknik med praktiska övningar för digital teknik
 • Inflammatoriska förändringar
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 12 apr - 16 apr   2021
 • Daniel Benchimol, övertandläkare Reinhilde Jacobs, professor Babak Falahat, övertandläkare Cinar Aziman, övertandläkare Xie-Qi Shi, professor Nils Kadesjö, sjukhusfysiker Klara Rangne, övertandläkare, Mattias Ulmner, övertandläkare Pär Almqvist, specialisttandläkare oral protetik