Lund, Grand Hotel

Diplomkurs Onkologi

Öka och uppdatera din kunskap kring orsak, behandling och uppföljning av tumörsjukdomar i huvud-halsområdet (HH-tumörer), kunskaper viktiga att känna till i ditt kliniska arbete som tandläkare. Kursen leds av kliniskt verksamma läkare från den multidisciplinära grupp som ansvarar för vården av patienter med HH-tumörer och den kliniska forskningen kring HH-cancer i södra sjukvårdsregionen.

 • Allmän onkologi
 • Tumörbiologi med inriktning på huvudhalscancer
 • Epidemiologi och riskfaktorer för oral cancer och annan huvudhalscancer. Humant papillomvirus (HPV), som etiologiskt agens
 • Diagnostik av HH tumörer
 • Den multidisciplinära behandlingen av patienter med huvud-halscancer; kirurgisk behandling, strålbehandling och medicinsk behandling
 • Nationellt vårdprogram, Standardiserade Vårdförlopp (SVF), Regionala Cancer Center i samverkan, Nationella kvalitetsregistret vid huvud-hals-cancer
 • Kontaktsköterskans roll. Odontologiskt omhändertagande av patienter med tumörer i huvud-halsregionen
 • Palliativ behandling vid huvudhalscancer. Akuta och sena biverkningar samt livskvalitetsaspekter efter genomgången tumörbehandling, Rehabilitering. Patientens upplevelse. Presentation av aktuell forskning inom huvudhalscancerområdet
 • Studiebesök på strålbehandlingsavdelningen i Lund, Skånes Onkologiska klinik
 • Examineringsuppgift med artikelgranskning

Föreläsare

Eva Brun, överläkare docent, Onkologiska kliniken, Johanna Sjövall, överläkare och Johan Wennerberg, professor, båda ÖNH-kliniken, Margareta Nilsson, överläkare Bild-och Funktion, Mikael Korduner och Fredrik Hallmer, båda övertandläkare Käkkirurgi Skåne, samtliga Skånes universitetssjukhus.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 21 apr - 23 apr   2021
 • Eva Brun, överläkare docent, Onkologiska kliniken, Johanna Sjövall, överläkare och Johan Wennerberg, professor, båda ÖNH-kliniken, Margareta Nilsson, överläkare Bild-och Funktion, Mikael Korduner och Fredrik Hallmer, båda övertandläkare Käkkirurgi Skåne, samtliga Skånes universitetssjukhus.
 • Sveriges Tandläkarförbund